Praktijk Voetlicht 
Zorgverzekeraars

Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in aanmerking komt voor een vergoeding. Vergoeding valt doorgaans onder 'alternatieve geneeswijzen'.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Mijn praktijk is door haar lidmaatschap van de CAM-coop aangesloten bij 'De Geschillencommissie Zorg'.
Gemaakt door Tim de Boer and powerd by tim427.net - Login